Morten Rasmussen
Ny Salgschef til BoPil
august 29, 2019
køkken
Vil du med i stalden?
august 30, 2019

"Vi sætter en balle ind i opriveren og så har vi ikke mere med halm at gøre, før vi skal køre det ud med gyllevognen igen."

BoPil SVIN > Nyheder

Omlægning til økologisk slagtesvineproduktion

SpotStrø sparer os mange arbejdstimer

Sidste år omlagde Tandsgaard bedriften til økologisk slagtesvineproduktion, en proces der tog nogle år før det blev praktisk muligt at realisere. Som projektet nærmede sig gjorde ejer, Asbjørn Kaad, nogle tanker om selve systemets udfoldelse, i forbindelse med fodring og strømateriale. Valget faldt op BoPil SpotMix og SpotStrø.

Asbjørn fortæller, at han oplever stor fleksibilitet med multifasefodringsanlægget. Især det at kunne tilsætte foderet vand inden det rammer krybben, og stadig bibeholde muligheden for at tørfodre, har betydet meget for bedriften. 

Omlægningen til økologisk slagtesvineproduktion har endvidere betydet stor ændring i måden at håndtere strømateriale i staldafsnittene. Her skal grisene have mulighed for at ligge i blødt leje. Hos Tandsgaard valgte man at inddrage et SpotStrø anlæg med egen balleopriver, som gav mulighed for at bruge eget halm som strømateriale. 

“Vi sætter en balle ind i opriveren og så har vi ikke mere med halm at gøre, før vi skal køre det ud med gyllevognen igen.”

Asbjørn har haft mange interesserede landmænd på besøg til besigtigelse af anlægget. Især lettelse af arbejdsbyrden ved håndtering af strøarbejdet har fanget fleres opmærksomhed. Hos Tandsgaard er der sparet en masse arbejdstimer ved anskaffelsen af anlægget, som også har givet god samvittighed vedr. lovkravene om blødt leje til slagtesvinene.

Kontakt os hvis du vil vide mere :-)

BoPil A/S

Siden 1991 har BoPil A/S specialiseret sig i rådgivning, stalddesign og levering af løsninger til landbruget. Vi tilbyder en bred vifte af nøje gennemprøvede produkter, som er tilpasset til f.eks. de krav, som struktur/konjunktur- eller lovændringer kræver. Derfor kan vi sikre dig den mest optimale, rentable og fremtidssikrede løsning.


BoPil A/S

Pilene 10
DK-6470 Sydals
+45 74 40 70 25

Send os en besked

Følg os på Facebook

Find os på LinkedIn


Tilmeld dig nyhedsbrevet