16 nye transpondere til Møllegård I/S
december 6, 2019
“Fodringsanlæg fravænner 14,0 pattegrise i egenfravænning”
januar 22, 2020

"Jeg fravænner 1 gris mere pr. so, og vi har større grise ved fravænning."

BoPil SVIN > Nyheder

Høje forventninger til MamaDos

Resultaterne viser sig allerede nu

Investeringen i MamaDos skal give Torben Jørgensen på Lolland en arbejdslettelse i det daglige, en øget kuldtilvækst og flere fravænnede grise pr. so.

Resultaterne viser sig allerede

“Det jeg kan se allerede nu, efter 1.hold er kørt igennem, det er, at jeg fravænner en gris mere pr. so, vi har nogle større grise ved fravænning, og så oplever jeg en ufattelig ro blandt søerne.”

Med MamaDos har du mulighed for at få den mest optimale kontrol med din sofodring i farestalden. Søerne bliver registreret på en central fodercomputer, som ud fra foderkurver og aktivitetssensor styrer søernes foderoptag individuelt.

Grisens fysiologiske fordele

“Hun rejser sig op, efter det antal gange jeg har sat MamaDos til at udfodre. Lige nu er det 5 gange i døgnet. Det tager hende ca. 15-20 min. hver gang at æde, og det gør, at der er langt mere blodcirkulation rundt i yveret, så soen bruger hele sit yver til mælkeproduktion. Fordelen for pattegrisen er, at soen står op længe, så de trækker op i smågrisehulerne, så der er ingen ihjellagte.”.

Hos BoPil glæder vi os over Torben Jørgensens gode start, og vil følge den fortsatte udvikling af gode resultater. 

 

 

 

Vil du vide mere om MamaDos?


fb

Følg os på Facebook

linkedin

Find os på LinkedIn


Tilmeld dig nyhedsbrevet