BoPil SVIN

BoPil BeFree

Faresti til løsgående søer

BeFree er en revolutionerende faresti med alle ønskelige funktioner, som fremmer naturlig adfærd.
BeFree giver den løsgående so mere frihed til naturlig adfærd som fremmer kuldresultaterne. Soen har bedre overblik over sine smågrise og passer derved bedre på dem.

Som en af de eneste stier prioriterer BeFree også arbejdsmiljøet for medarbejderen højt. Svingbøjlen muliggør fiksering af soen og kan betjenes med én hånd.

Mere velfærd for dyrerne og højere performance

Dødeligheden blandt smågrisene nedsættes på grund af en naturlig adfærd ved soen. Kuldet performer langt bedre og fravænningsvægten øges.

Arbejdstiden ved stierne reduceres, da trug og grisehule er placeret mod staldgangen. Dette letter arbejdsbyrden i stalden.

Isolerede grisehuler giver samtidig energibesparelser.

BoPil BeFree galleri

 • petra
  BeFree giver et godt overblik over stien og smågrisene. Der er god sikkerhed for personalet, og man kan undgå at forstyrre dyrerne mere end nødvendigt, hvilket givver en dejlig ro i farestalden. BeFree giver bedre hygiejne og det er lettere at rense stien
  Petra, Esplunda
 • befree
  BeFree giver et fantastisk overblik og antallet af klemte grise falder drastisk
  Petra, Esplunda
 • befree
  Med BeFree er sikkerheden for personalet i stalden blevet langt bedre med svingbøjlen
  Anna Rosén, Hjularödsgrisen
katalog

Se vort seneste produktkatalog her

Få inspiration og det fulde overblik i kataloget
Vores fornemmeste opgaver er at have tilfredse kunder.
Derfor gør vi meget ud af at have en god dialog med vore kunder
- både inden, under og efter et projekt, for på den måde at sikre kunden
den bedst mulige løsning, der passer til den enkeltes behov.
Dansk
 • Dansk
 • English