Privatlivspolitik for BoPil A/S & BoPil Aqua A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan BoPil A/S og BoPil Aqua A/S
("vi" eller "os") behandler dine personoplysninger.

 1. DATAANSVARLIG
  Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
  BoPil A/S og BoPil Aqua A/S
  CVR-nr. 18477688 og 29771138
  Pilene 10
  6470 Tandslet
  E-mail: bopil@bopil.dk
  Telefon: +45 74 40 70 25
 2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
  BoPil A/S og BoPil Aqua A/S varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd og fødevarevirksomheder. Vi indsamler og anvender personoplysninger til følgende formål:
 1. Levering af vores ydelse: Vi indsamler og anvender persondata i forbindelse med levering af ydelser til vores kunder. Vores ydelser - er nærmere beskrevet på vores hjemmesider under www.bopil.dk
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmesider og øvrige it-tjenester: Personoplysninger indsamles automatisk ved din brug af vores hjemmesider. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmesider med henblik på at optimere brugeroplevelsen.
 3. Personoplysninger indsamles desuden automatisk ved din brug af vore øvrige it-tjenester med henblik på fejldiagnosticering, optimering og support.
 4. Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder til at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt til at sende dig relevant markedsføring og faglig information i form af bl.a. nyhedsbreve.
 5. Analyser, forskning og statistik: Personoplysninger anvendes til analyse-, forsknings- og statistikformål i landbrugserhvervets interesse. Vi anvender desuden resultaterne med henblik på udvikling af vores medlemsservice, rådgivningsydelser og it-tjenester.
 1. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
  Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:
 1. Levering af vores ydelse:
  1. Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata.
  2. Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler dit brugernavn, CPR nummer, CVR nummer, CHR nummer samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering og autorisering.
  3. Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger. Vi indsamler dine adgangskoder og lignende sikkerhedsoplysninger, der bruges til godkendelse og styring af adgang.
  4. Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi data, som vi skal bruge til at behandle din betaling, såsom nummeret på dit betalingsmiddel (f.eks. et kreditkortnummer) og sikkerhedskoden, der er knyttet til din betalingsmetode.
  5. Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata. Vi indsamler oplysninger om din landbrugsvirksomhed, f.eks. oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.
  6. Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler også indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og produktanmeldelser og spørgsmål eller oplysninger, som du giver til vores kundeservice. Hvis du kontakter os, f.eks. via vores kundeservice, overvåger og registrerer vi telefonsamtalerne og chatsessionerne. Hvis du besøger vores lokaliteter, optages du muligvis af vores overvågningskameraer.
  7. Almindelige personoplysninger: Interesser og favoritter. Vi indsamler data om dine interesser og favoritter. Udover de data, som du giver os, kan dine interesser og favoritter også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.
  8. Almindelige personoplysninger: Kontakter og relationer. Vi indsamler data om dine kontakter og relationer, f.eks. når du giver andre adgang til at se dine data. Udover de data, som du giver os, kan dine relationer også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.
  9. Almindelige personoplysninger: Placeringsdata. Vi indsamler data om din placering, som enten kan være præcise eller upræcise. Præcise placeringsdata kan være GPS-data (Global Position System) samt data, der identificerer nærliggende mobilmaster og Wi-Fi-hotspots, som vi indsamler, når du bruger placeringsbaserede produkter eller funktioner. Upræcise placeringsdata kan f.eks. være en placering fra din IP-adresse eller data, der angiver, hvor du befinder dig med mindre præcision, såsom i en by eller et postområde.
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
  1. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies.
  2. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler brugsdata om produkter og tjenester. Vi indsamler data om de produkter du bruger, og de websider du besøger.
 3. Markedsføring:
  1. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.
  2. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler købshistorik, interesser, medlemsskab af landboforeninger mv.
  3. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.
 4. Analyser, Forskning og Statistik:
  1. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.
 1. KILDER
  Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:
 1. Direkte fra dig
 2. Offentlige myndigheder, såsom f.eks. Skat.
 3. Offentlige erhvervsregistre, såsom f.eks. CHR og CVR.
 4. Rådgivningsvirksomheder i landbruget, herunder virksomheder i DLBR.
 5. Leverandører og aftagere, f.eks. grovvareselskaber, mejerier, slagterier eller dyrlæger, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.
 6. Andre samarbejdspartnere, f.eks. pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.
 7. Øvrige offentligt tilgængelige kilder.
 1. BEHANDLINGSGRUNDLAG
  Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:
 1. Levering af vores ydelser:
  1. Projektsalg
  2. Vilkår for brug af vores software
  3. Generelle forretningsbetingelser
  4. Samtykker
  5. Lovgrundlag
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
  1. Cookiepolitik
 3. Markedsføring:
  1. Samtykker
  2. Lovgrundlag
 4. Analyser, Forskning og Statistik:
  1. Rådgivningsaftaler
  2. Vilkår for brug af vores software
  3. Generelle forretningsbetingelser
  4. Samtykker
  5. Lovgrundlag
 1. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 1. Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed. Videregivelse sker kun når du har givet samtykke hertil.
 2. Koncernforbundne virksomheder, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil.
 3. Offentlige myndigheder, f.eks. i tilfælde af lovpligtige dyreregistreringer.
 4. Oplysninger af rent landbrugsfaglig karakter videregives i visse tilfælde til universiteter o. lign med henblik på anvendelse i forskningsprojekter med analyse-, forsknings- og statistikformål. Videregivelsen sker kun på baggrund af aftale om fortrolig og tidsbegrænset anvendelse af oplysningerne og om at eventuelle publicerede resultater kun må indeholde anonymiserede oplysninger.

Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.


 1. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

  Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:
 1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.
 2. For at overholde en retlig forpligtelse.
 3. Til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål.
 4. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en ydelse til dig, opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Oplysninger af rent landbrugsfaglig karakter, herunder oplysninger indsamlet via forsøg, kontroller eller gennem løbende brug af vore it-tjenester opbevares så længe oplysningerne vurderes at være relevante for vores forretningsmæssige samarbejde.

Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

Vi tilstræber desuden at dine personoplysninger opbevares i pseudonymiseret eller anonymiseret form, når dette er muligt.

 1. DINE RETTIGHEDER
  Du har følgende rettigheder:
 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til bopil@bopil.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 24. maj 2018

Intelligente løsninger fra BoPil

Vi gør svineproduktion langt mere effektiv
Vores vision er at producere effektive og intelligente foder- og staldsystemer, der er lette at betjene, mindsker arbejdspresset og skaber et positivt resultat på bundlinien. Derfor udvikler vi også vore løsninger i samarbejde med vore dygtige kunder.

Udover vores egen og svineproducenternes lange erfaringm er vores løsninger skabt på baggrund af forskning, viden fra dyreadfærdsspecialister, grundige test og ikke mindst vore mange veldokumenterede resultater.
fb

Følg os på Facebook

linkedin

Find os på LinkedIn


Tilmeld dig nyhedsbrevet