Værdier, Mission og Vision

Hos BoPil er vores Mission, at dyr og mennesker yder og trives optimalt.

Vi tror på, at med vores Værdier om den rigtige omsorg, fodring og styring opnår vores kunder, partnere og os selv det bedste økonomiske afkast, stor tilfredshed, god moral og god karma.
Vores Vision er, at forbedre omkostningsproduktiviteten, få et højere overskud fra nye markedsmuligheder og få en højere værdi af vort brand via kompetente, energiske og loyale medarbejdere.

I forbindelse med vores mission, værdier og vision har vi lavet følgende Målsætninger:
Vi vil styrke vores produkters og serviceydelsers sociale gennemslagskraft
Og via det også styrke vores miljømæssige bæredygtighed, og reducere negativ påvirkning på samfund og miljø

Vi lever og ånder for dyrs ydelse og velfærd, derfor - animal performance - i BoPil logoet. Dyr kan dog bedst yde optimalt, såfremt menneskerne omkring dem også yder positivt. Derfor er vore kunder, leverandører, partnere, omverdenen og vor ansatte, tænkt ind under samme mission, værdier og vision.

Vi leverer langtidsholdbare løsninger - såvel teknisk, trend- og lovgivningsmæssigt. Vi stræber efter Ikke at være selvtilfredse, men positivt fremsynede og klart at tilkendegive vore meninger. Vi prioriterer langsigtet stabilitet, så vor omverden altid kan regne med os.

Hjertelig velkommen i BoPil gruppen - som kunde, leverandør, partner og kollega

Få et hurtigt indblik i BoPil

Vi gør svineproduktion langt mere effektiv
Vores vision er at producere effektive og intelligente foder- og staldsystemer, der er lette at betjene, mindsker arbejdspresset og skaber et positivt resultat på bundlinien. Derfor udvikler vi også vore løsninger i samarbejde med vore dygtige kunder.
fb

Følg os på Facebook

linkedin

Find os på LinkedIn


Tilmeld dig nyhedsbrevet

 

Dansk
  • Dansk
  • English