BoPil SVIN > Cases

Blande og udfodersystem i alle stalde på Asbjerggaard


29. aug 2017

“Bedre strømlining af foderløsning”

Mette og Mikael Andersen ejer sammen Asbjerggaard, der husér 450 årrsøer, fuld produktion af slagtesvin på anden ejendom samt 540 hektar. Med gode ændringer har de i 2017 sørget for at strømline deres foderløsning endnu mere.
Ønske om bedre foderøkonomi
Med ønske om at optimere foderøkonomien yderligere, fik Mette og Mikael i starten af 2017 lavet en udvidelse af deres Spotmix foderanlæg, som skal blande og udfodre forskellige foderblandinger til eksisterende staldafsnit, siloer, transponder (BoPil’s årgang 1999) og diverse trug.
Alle spiser på en gang i klimastalden
I klimastalden fodres nu i lange trug, så alle grise lige efter fravænning kan stå og æde på én gang. Dette er en klar fordel fremfor foderautomater. Samtidigt får grisene foder opblødt i vand og mulighed for ad libitum. 6 gange dagligt mærker en sensor efter, om truget er tomt. Hvis det er tomt, sendes der en foderblanding ud til det aktuelle trug. Dette giver også mulighed for at fodre med mange blandinger i samme stald.

Foderoptimering hos Asbjerggaard

Dansk