BoPil SVIN > Cases

Minivådfoderanlægget BabyDos på Hygebjerggaard


29. aug 2017

“Grisene har øget vægten med ca. 1/2 kilo inden fravænning”

I oktober 2017 fik Jørn installeret minivådfoderanlægget BabyDos, og siden december måned har anlægget været i fuld drift. Besætningen på Hygebjerggaard, der tæller 600 årssøer og 18.000 smågrise, synes i den grad at trives med det nye foderanlæg. Allerede kort tid inde i forløbet kunne Jørn regne sig frem til en stigning på 0,07 kuld pr. so, eller det der svarer til 1,09 grise pr. årsso. ”De grise jeg fravænner, er der ingen problemer med, de tager bedre på og kommer bedre i gang. De er langt bedre end før”, lyder det fra Jørn.

Valget faldt på BoPils BabyDos fordi Jørn herved bl.a. kan enzymtræne sine smågrise. ”Jeg valgte BabyDos, fordi jeg her har muligheden for at enzymtræne mine smågrise med foder. Det er langt billigere end mælk, og så er overgangen til klimastalden endda problemfri.”. Også antallet af spildfoderdage er faldet i perioden med søer, der er fravænnet efter BabyDos. Du kan læse mere om Jørns anlæg i LandbrugsAvisens tillæg “Stalde og byggeri”, der udgives d.26. april.

BabyDos på Hygebjerggaard


BabyDos på Hygebjerggaard

På Hygebjerggaard fik de installeret BabyDos i starten af 2018. Det har vist sig at give mange fordele. Grisene har øget vægten med ca. 1/2 kilo inden fravænning, og det har givet et langt mere ensartet kuld. Tendensen er at de dagligt vokser med ca. 40-50 gram mere end før, og med et lavere foderforbru, da der er mindre spild.

Dansk